NEWS

Jun 28, 2019

SHOYEIDO Consumption Tax Free Stores

From 1st Jul.2019, Consumption Tax Free Shopping is available at Hokkaido Sapporo Store.

SHOYEIDO Consumption Tax Free Stores:

・Kyoto Main store

・Osaka Honmachi Store

・Tokyo Ginza Store

・Tokyo Ningyocho Store

・Hokkaido Sapporo Store (from 1st Jul. 2019)

SHOP INFO

Return to TOP
PAGE TOP